Rekidai Chomei Bujutsuka (Lugar de Honor) 歴代著名武術家

TOMAS MATÁN, Raymond
ーマス.マタン.レイモンド
(Kojin 故人 – Fallecido 1920-1985)

TOKUDA ​​Rokuro
六郎徳田
(Kojin 故人 – Fallecido 1904-1995),

 ZENGAKU SŌYŪ MATSUOKA Roshi
松岡 操雄
(Zengaku Sōyū Daioshō)
Gondai-kyoshi
(Kojin 故人 – Fallecido 1912-1997)

TAKAMATSU Tōru
高松 徹
(Kojin 故人 – Fallecido 1923-2008)

TAKAMATSU Shunji
高松 俊二
(Kojin 故人 – Fallecido 1954-2014)

KITAHARA Tatsuo
北原 辰雄
(Kojin 故人 – Fallecido 1948-2017)